ศูนย์รวมพระเครื่อง จ.นครสวรรค์ (ยุทธปืนพยนต์)
-- หมวดหมู่ --
พระคง ลำพูน
หนังสือพระ
หลวงปู่ทวด วัดไทร
หลวงปู่บุญศรี วัดใหม่ศรีสุทธาวาส
หลวงปู่ศุข วัดเขาจอมคีรีนาคพรต
หลวงปู่ศุข วัดโพธาราม
หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค
หลวงพ่อกลิ้ง วัดเกรียงไกรเหนือ
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
หลวงพ่อขาว ค่ายจิระประวัติ
หลวงพ่อขาว วัดชุมนุมสงฆ์
หลวงพ่อขาว วัดหนองยาว
หลวงพ่อคำ วัดสุวรรณรัตนาราม
หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงพ่อชม วัดเนินหญ้าคา
หลวงพ่อชอุ้ม วัดตะเคียนเลื่อน
หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว
หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
หลวงพ่อทอง วัดเขากบ
หลวงพ่อทองดี วัดไทรเหนือ
หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ
หลวงพ่อท้าว กัลยาโณ
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อน้อย วัดเวียงสวรรค์
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดวังม้า
หลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว
หลวงพ่อผล วัดสวนขวัญ
หลวงพ่อผ่อง วัดวังมหากร
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพรหม วัดโกรกพระเหนือ
หลวงพ่อพรหม วัดโกรกพระใต้
หลวงพ่อพลับ วัดเกรียงไกรกลาง
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ
หลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู
หลวงพ่อภู่ วัดตะเคียนเลื่อน
หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองศรีนวล
หลวงพ่อลี วัดป่าหัวตลุก
หลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม
หลวงพ่อสว่าง วัดหาดทรายงาม
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์
หลวงพ่ออุย วัดช่องคีรี
หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ
หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองบัว
หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้
หลวงพ่อเดิม วัดหนองบัว
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อเดิม วัดเขาทอง
หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล
หลวงพ่อเฮง
หลวงพ่อแกร วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อแก่ วัดหูกวาง
หลวงพ่อแขก วัดเขาดินเหนือ
หลวงพ่อแท่น วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อโต - เพชร วัดหัวดงเหนือ
หลวงพ่อโต วัดไทรใต้
หลวงพ่อโอ วัดหางน้ำหนองแขม
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน
หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ

<-- ย้อนกลับ :: หลวงพ่อลี วัดป่าหัวตลุก > พระบูชา > หลวงพ่อลี
ชื่อ หลวงพ่อลี
ราคา Xx,xxx
สถานะ
เช่าแล้ว
อัปเดตล่าสุด 03-10-2021
โทรติดต่อ 0615399251
รายละเอียด
หลวงพ่อลี วัดป่าหัวตลุก รูปหล่อปั๊ม รุ่นแรก พ.ศ.2544 อายุ 64 ปี เนื้อตะกั่ว สร้างน้อย หลวงพ่อลี เป็นพระในยุคสมัยปัจจุบันที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ พื้นป่ารกร้างเจริญรุ่งเรือง เป็นวัดขึ้นมาได้ภายในเวลาไม่กี่ปี ด้วยศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อท่าน ที่มาจากทั่วสารทิศ นับว่าไม่ธรรมดา วัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นมีประสบการณ์มากมาย *** มงคลชีวิตร่วมสร้างพระใหญ่หน้าตัก 14 เมตร พร้อมพระสุปฏิปันโนหลวงปู่ลี ตาณํกโร หลวงปู่ลี ตาณํกโร เจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนาราม พระสงฆ์สุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์และกลุ่มสาธุพุทธบูชาทั่วไปได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พระใหญ่ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 22 เมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกันนี้ยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ณ วัดหัวตลุกวนาราม ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เนื่องจากพระใหญ่องค์เดิมชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา นับตั้งแต่หลวงปู่ลี ตาณํกโร เดินธุดงค์จากภาคอีสาน ภาคกลางและธุดงค์ขึ้นไปทางภาคเหนือ กระทั่งปักกลด ณ ทุ่งนา ต.สระแก้ว และพัฒนาขึ้นมาเป็นสำนักสงฆ์ป่าหัวตลุก เพราะด้วยความศรัทธาจากชาวบ้านที่เห็นวัตรปฏิบัติอันงดงามมาโดยตลอด จึงถวายที่ดิน 3 ไร่เศษแด่หลวงปู่ลี ตาณํกโร สำหรับใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างถาวรเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งพาในด้านธรรมะปฏิบัติของสังคมไทยสืบต่อไป นับจากวันที่หลวงปู่ลีปักกลดจนมาถึงปีนี้ได้ใช้เวลาล่วงเลยมาแล้วถึง 28 ปี พระใหญ่องค์ดังกล่าวจึงชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและตามกำลังปัจจัยที่มีน้อยนิดในช่วงที่หลวงปู่ลี ตาณํกโร เริ่มต้นในการปักกลดเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติ ณ สำนักสงฆ์ป่าหัวตลุกดังกล่าว ด้วยญาณบารมีของความเป็นพระสุปฏิปันโนในด้านสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างเคร่งครัด จึงทำให้หลวงปู่ลี ตาณํกโร เป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และขยายเขตกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเริ่มเป็นที่รู้จักถึงสังฆบารมีอันดีงามจากประวัติการศึกษาด้านปฏิบัติธรรมะกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ (ผู้บรรลุธรรมวิเศษมีโสดาปัตติมรรค) ศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลายรูปด้วยกัน อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำพู จ.อุดรธานี (ปัจจุบันเป็น จ.หนองบัวลำพู), หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และหลวงปู่สิม พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พระอริยสงฆ์ดังกล่าวล้วนเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ลี ตาณํกโร เคยเป็นศิษย์ปรนนิบัติและศึกษาปฏิบัติธรรมมาแล้วทั้งสิ้น หลวงปู่ลี ตาณํกโร ท่านเป็นชาวอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิดและท่านเป็นน้องชายของหลวงปู่พุฒ สำนักสงฆ์บ้านนาสายเหนือ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ภายหลังหลวงปู่ลี เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท่านเริ่มรับผิดชอบช่วยเหลือครอบครัวตามวิถีชีวิตคนชนบทในภาคอีสานและอายุพอสมควรจึงบรรพชาเป็นสามเณร นับจากในช่วงเริ่มต้นของชีวิตในบวรพระพุทธศาสนา ท่านมีโอกาสดีได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อทองสุข วัดป่าบ้านหนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาธุระและหลวงพ่อทองสุขท่านก็เป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช่นกัน ดังนั้นการเริ่มต้นในเพศบรรพชิตท่านก็เริ่มต้นกับอาจริยสงฆ์ด้วยพื้นฐานที่ดีเยี่ยมนับตั้งแต่ก้าวแรก ระหว่างนั้นสามเณรลี ท่านได้พักปฏิบัติธรรม ณ ป่าช้าบ้านหนองโนนั่นเอง กระทั่งครบอายุจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์สังกัดธรรมยุติกนิกาย ณ วัดสุรพิมพาราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี หลังจากนั้นหลวงปู่ลี ตาณํกโร ได้ธุดงควัตรไปยังสถานที่ต่างๆ ในภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคเหนือ และอีกหลายๆ แห่ง ซึ่งการธุดงควัตรคือ บุญฤทธิ์หรือความสำเร็จด้วยบุญอย่างหนึ่ง เนื่องจากท่านมีโอกาสปรนนิบัติและศึกษาธรรมปฏิบัติกับบรรดาพระอริยสงฆ์ศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ดังกล่าว