ศูนย์รวมพระเครื่อง จ.นครสวรรค์ (ยุทธปืนพยนต์)
-- หมวดหมู่ --
พระคง ลำพูน
หนังสือพระ
หลวงปู่ทวด วัดไทร
หลวงปู่บุญศรี วัดใหม่ศรีสุทธาวาส
หลวงปู่ศุข วัดเขาจอมคีรีนาคพรต
หลวงปู่ศุข วัดโพธาราม
หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค
หลวงพ่อกลิ้ง วัดเกรียงไกรเหนือ
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
หลวงพ่อขาว ค่ายจิระประวัติ
หลวงพ่อขาว วัดชุมนุมสงฆ์
หลวงพ่อขาว วัดหนองยาว
หลวงพ่อคำ วัดสุวรรณรัตนาราม
หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงพ่อชม วัดเนินหญ้าคา
หลวงพ่อชอุ้ม วัดตะเคียนเลื่อน
หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว
หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
หลวงพ่อทอง วัดเขากบ
หลวงพ่อทองดี วัดไทรเหนือ
หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ
หลวงพ่อท้าว กัลยาโณ
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อน้อย วัดเวียงสวรรค์
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดวังม้า
หลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว
หลวงพ่อผล วัดสวนขวัญ
หลวงพ่อผ่อง วัดวังมหากร
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพรหม วัดโกรกพระเหนือ
หลวงพ่อพรหม วัดโกรกพระใต้
หลวงพ่อพลับ วัดเกรียงไกรกลาง
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ
หลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู
หลวงพ่อภู่ วัดตะเคียนเลื่อน
หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองศรีนวล
หลวงพ่อลี วัดป่าหัวตลุก
หลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม
หลวงพ่อสว่าง วัดหาดทรายงาม
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์
หลวงพ่ออุย วัดช่องคีรี
หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ
หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองบัว
หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้
หลวงพ่อเดิม วัดหนองบัว
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อเดิม วัดเขาทอง
หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล
หลวงพ่อเฮง
หลวงพ่อแกร วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อแก่ วัดหูกวาง
หลวงพ่อแขก วัดเขาดินเหนือ
หลวงพ่อแท่น วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อโต - เพชร วัดหัวดงเหนือ
หลวงพ่อโต วัดไทรใต้
หลวงพ่อโอ วัดหางน้ำหนองแขม
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน
หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงพ่อจ้อย
พระโชว์
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
เช่าแล้ว
24-10-2023
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
เช่าแล้ว
24-10-2023
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
29-11-2020
หลวงพ่อจ้อย
เช่าแล้ว
24-10-2023
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
24-12-2020
หลวงพ่อจ้อย
พร้อมเช่า
24-12-2020
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
พระโชว์
05-01-2021
พระบูชา กริ่งใหญ่ หน้าตัก 9 นิ้ว รุ่นที่ระลึกหล่อพระประธาน พ.ศ.๒๕๔๘ (จำนวนการสร้าง 9 องค์)
พร้อมเช่า
24-10-2023
พระบูชา หนักตัก 5 นิ้ว พ.ศ.2540 เนื้อทองเหลือง ทองระฆัง ใต้ฐานมีรอยจาร พร้อมเหรียญ
พร้อมเช่า
27-10-2023
พระบูชา หนักตัก 5 นิ้ว พ.ศ.2539 ผิวหิ้ง เดิมๆ
พร้อมเช่า
27-10-2023
หลวงพ่อจ้อย พระบูชา หน้าตัก 3 นิ้ว พ.ศ.2547 พร้อมรอยจารหมึก และ เหรียญ
เช่าแล้ว
06-03-2024
หลวงพ่อจ้อย พระบูชา หน้าตัก 2.5 นิ้ว พ.ศ.2540 พร้อมรอยจารหมึกหลวงปู่
เช่าแล้ว
06-03-2024
พระบูชา กำแพงศอก พ.ศ.2516 เนื้อชิน + เนื้อดิน สวย และหายากมาก พบเจอได้น้อย
พร้อมเช่า
27-10-2023
พระบูชา พ.ศ.2532 หน้าตัก 4 นิ้ว รุ่นปลอดภัย สวยเดิม หายากมาก
พร้อมเช่า
27-10-2023
พระบูชา ยุคแรก พ.ศ.2520 หน้าตัก 4 นิ้ว ติดรางวัลที่ 1 สวยเดิม หายากมากมาก
พร้อมเช่า
27-10-2023
พระบูชา หน้าตัก 5 นิ้ว พ.ศ.2541
พร้อมเช่า
27-10-2023
บูชานางกวัก กวักเงินกวักทองรวย พ.ศ.2540 สูง 9 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว โรยพลอยฝังทั้งองค์ สวยมากๆ
เช่าแล้ว
06-03-2024