ศูนย์รวมพระเครื่อง จ.นครสวรรค์ (ยุทธปืนพยนต์)
-- หมวดหมู่ --
พระคง ลำพูน
หนังสือพระ
หลวงปู่ทวด วัดไทร
หลวงปู่บุญศรี วัดใหม่ศรีสุทธาวาส
หลวงปู่ศุข วัดเขาจอมคีรีนาคพรต
หลวงปู่ศุข วัดโพธาราม
หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค
หลวงพ่อกลิ้ง วัดเกรียงไกรเหนือ
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
หลวงพ่อขาว ค่ายจิระประวัติ
หลวงพ่อขาว วัดชุมนุมสงฆ์
หลวงพ่อขาว วัดหนองยาว
หลวงพ่อคำ วัดสุวรรณรัตนาราม
หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงพ่อชม วัดเนินหญ้าคา
หลวงพ่อชอุ้ม วัดตะเคียนเลื่อน
หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว
หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
หลวงพ่อทอง วัดเขากบ
หลวงพ่อทองดี วัดไทรเหนือ
หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ
หลวงพ่อท้าว กัลยาโณ
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อน้อย วัดเวียงสวรรค์
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดวังม้า
หลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว
หลวงพ่อผล วัดสวนขวัญ
หลวงพ่อผ่อง วัดวังมหากร
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพรหม วัดโกรกพระเหนือ
หลวงพ่อพรหม วัดโกรกพระใต้
หลวงพ่อพลับ วัดเกรียงไกรกลาง
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ
หลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู
หลวงพ่อภู่ วัดตะเคียนเลื่อน
หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองศรีนวล
หลวงพ่อลี วัดป่าหัวตลุก
หลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม
หลวงพ่อสว่าง วัดหาดทรายงาม
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์
หลวงพ่ออุย วัดช่องคีรี
หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ
หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองบัว
หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้
หลวงพ่อเดิม วัดหนองบัว
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อเดิม วัดเขาทอง
หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล
หลวงพ่อเฮง
หลวงพ่อแกร วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อแก่ วัดหูกวาง
หลวงพ่อแขก วัดเขาดินเหนือ
หลวงพ่อแท่น วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อโต - เพชร วัดหัวดงเหนือ
หลวงพ่อโต วัดไทรใต้
หลวงพ่อโอ วัดหางน้ำหนองแขม
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน
หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ

<-- ย้อนกลับ :: หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ > เหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ > หลวงพ่อโอน
ชื่อ หลวงพ่อโอน
ราคา X,xxx
สถานะ
เช่าแล้ว
อัปเดตล่าสุด 19-09-2023
โทรติดต่อ 0615399251
รายละเอียด
เหรียญพรหมสี่หน้า เนื้อทองแดง ผิวไฟ สวยเดิม ๆ หลังจาร พร้อมใบประกาศ แชมป์ที่ 1 งานใหญ่นครสวรรค์ ครับ.
ประวัติ หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ จ.นครสวรรค์
  หลวงพ่อโอน ท่านเกิดเมื่อเดือนอ้าย ปี พ.ศ.2449 ที่บ้านโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ โยมบิดา ชื่อ นายจันทร์ โยมมารดา ชื่อ นางจัด เป็นชาวนามาแต่บรรพบุรุษ และมีการประกอบในทางค้าขายเป็นบางครั้ง
  หลวงพ่อโอน ท่านได้มีโอกาสเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อปี 2481 ที่วัดโคกเดื่อ อันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเอง โดยมี พระครูนิวาสธรรมขันธ์ หรือ หลวงพ่อเดิม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูใบฏีกาโหมด วัดโคกเดื่อ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการล่าง วัดโคกมะขวิด เป็นพระอนุสาวนาจารย์
  ในสมัยยังหนุ่มนั้น หลวงพ่อโอน ท่านมักชอบผจญภัยไปในที่ต่าง ๆ เพราะชีวิตของท่านชอบเดินทาง และชอบที่จะไปศึกษาวิชาอาคมจากอาจารย์ต่าง ๆ ทั้งที่ฆราวาส และบรรพชิต หลวงพ่อโอน ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ชอบในการเล่าเรียน และค้นคว้าตามตำราต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตู้หนังสือภายในวัด ซึ่งถ้าหากอ่านติดขัดไม่เข้าใจสิ่งใด ท่านก็จะเรียนถามกับพระอุปัชาฌย์ของท่าน คือ หลวงพ่อเดิม ทุกครั้งไป หลวงพ่อเดิม ได้เห็นแววความตั้งใจจริง และสนใจในวิชาอาคมต่าง ๆ ของหลวงพ่อโอน ท่านจึงมีเมตตาให้ หลวงพ่อโอน ได้เรียนวิชาต่าง ๆ กับท่านอย่างใกล้ชิด การเรียนวิชาอาคม และการปฏิบัติธรรมของ หลวงพ่อโอน ได้กระทำพร้อม ๆ กัน คือท่านจะเน้นถึงการปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่น เพราะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งถ้าหากกระทำไปจนสมาธิแน่วแน่แล้วจะเล่าเรียนอะไรก็ได้ผลทั้งนั้น กล่าวกันว่า หลวงพ่อโอน ท่านมีใจใฝ่ในการทำสมาธิอย่างมั่นคงจนกระทั่งเพื่อน ๆ สหธรรมมิกด้วยกัน ต้องยอมแพ้ เนื่องจากท่านเป็นนักปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากวิชาอาคมของท่านนั้น เป็นที่ยอมรับของศิษย์ และประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง แม้แต่ หลวงพ่อเดิม ผู้เป็นอาจารย์ยังออกปากชมเชยถึงความตั้งใจในการเรียนว่าเป็นผู้ขยันเกิน กว่าคนอื่น ๆ ที่เคยพบมา วิชาอาคมขลังนอกจาก หลวงพ่อโอน ท่านจะมีความตั้งใจศึกษาคันถธุระ ซึ่งหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนปริยัติ และวิปัสสนาธุระ อันหมายถึงธุระในการปฏับัติสมถะ และวิปัสสนาแล้ว หลวงพ่อโอน ท่านยังสนใจศึกษาในด้านวิชาพุทธาคมอีกด้วย หลวงพ่อโอน ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจาก หลวงพ่อเดิม ผู้เป็นอาจารย์จนมีความชำนาญคล่องแคล่ว เป็นที่ไว้วางใจดีแล้ว หลวงพ่อเดิม ก็มักจะมอบหมายให้ท่านได้รับทำหน้าที่ในด้านนี้แทนอยู่เสมอๆ ซึ่งในเวลาต่อมา หลวงพ่อเดิม ท่านเห็นว่า หลวงพ่อโอน ท่านมีความสามารถดีแล้ว ท่านจึงมอบหมายให้ หลวงพ่อโอน เป็นผู้กระทำการแทนท่านทุกอย่าง
  หลวงพ่อโอน ท่านได้ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อให้รู้จริง และนำมาปฏิบัติให้ได้ผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆ เพราะท่านมองเห็นการไกลว่า อนุชนรุ่นหลังจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามแบบอย่างที่ดีต่อไป หลวงพ่อโอน ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาจาก หลวงพ่อเดิม เป็นส่วนใหญ่ทั้งเรื่องการสร้าง มีดหมอ การทำน้ำพระพุทธมนต์ และวิชาทุก ๆ ชนิดของ หลวงพ่อเดิม และยังมีอีกท่านหนึ่งคือ โยมสว่าง ณ บ้านทับคล้อ.. หลวงพ่อเดิม ท่านได้มาช่วยสร้างถาวรวัตถุที่วัดโคกเดื่อไว้หลายอย่าง เช่น ศาลาการเปรียญเป็นศาลาทรงไทย 1 หลัง สร้างเจดีย์หน้าพระอุโบสถ 1 องค์ สร้างพระอุโบสถ 1 หลัง เมื่อปี 2466 สร้างรูปหล่อเท่าองค์จริงมอบให้วัดโคกเดื่อ 1 องค์ เมื่อปี 2482 เป็นต้น...
  เมื่อเวลาผ่านไป สังขารก็ไม่เที่ยง หลวงพ่อโอน ท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2532 สิริอายุได้ 82 ปี