ศูนย์รวมพระเครื่อง จ.นครสวรรค์ (ยุทธปืนพยนต์)
-- หมวดหมู่ --
พระคง ลำพูน
หนังสือพระ
หลวงปู่ทวด วัดไทร
หลวงปู่บุญศรี วัดใหม่ศรีสุทธาวาส
หลวงปู่ศุข วัดเขาจอมคีรีนาคพรต
หลวงปู่ศุข วัดโพธาราม
หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค
หลวงพ่อกลิ้ง วัดเกรียงไกรเหนือ
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
หลวงพ่อขาว ค่ายจิระประวัติ
หลวงพ่อขาว วัดชุมนุมสงฆ์
หลวงพ่อขาว วัดหนองยาว
หลวงพ่อคำ วัดสุวรรณรัตนาราม
หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงพ่อชม วัดเนินหญ้าคา
หลวงพ่อชอุ้ม วัดตะเคียนเลื่อน
หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว
หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
หลวงพ่อทอง วัดเขากบ
หลวงพ่อทองดี วัดไทรเหนือ
หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ
หลวงพ่อท้าว กัลยาโณ
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อน้อย วัดเวียงสวรรค์
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดวังม้า
หลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว
หลวงพ่อผล วัดสวนขวัญ
หลวงพ่อผ่อง วัดวังมหากร
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพรหม วัดโกรกพระเหนือ
หลวงพ่อพรหม วัดโกรกพระใต้
หลวงพ่อพลับ วัดเกรียงไกรกลาง
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ
หลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู
หลวงพ่อภู่ วัดตะเคียนเลื่อน
หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองศรีนวล
หลวงพ่อลี วัดป่าหัวตลุก
หลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม
หลวงพ่อสว่าง วัดหาดทรายงาม
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์
หลวงพ่ออุย วัดช่องคีรี
หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ
หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองบัว
หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้
หลวงพ่อเดิม วัดหนองบัว
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อเดิม วัดเขาทอง
หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล
หลวงพ่อเฮง
หลวงพ่อแกร วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อแก่ วัดหูกวาง
หลวงพ่อแขก วัดเขาดินเหนือ
หลวงพ่อแท่น วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ
หลวงพ่อโต - เพชร วัดหัวดงเหนือ
หลวงพ่อโต วัดไทรใต้
หลวงพ่อโอ วัดหางน้ำหนองแขม
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน
หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ

<-- ย้อนกลับ :: หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ > เหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ > หลวงพ่ออ่อน
ชื่อ หลวงพ่ออ่อน
ราคา Xx,xxx
สถานะ
เช่าแล้ว
อัปเดตล่าสุด 03-01-2021
โทรติดต่อ 0615399251
รายละเอียด
เหรียญหลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ (เนื้อเงิน)
  เหรียญยอดนิยม ยอดประสบการณ์ เหรียญที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้านบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูนิภาสธรรมคุณ (หลวงพ่ออ่อน จนฺทโชโต) เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่ทันตัวท่าน สร้างแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ วงการพระเครื่องเรียกว่า เหรียญตาย แต่ถ้าใครคล้องรับรองปลอดภัย ไม่ตายโหงแน่นอน
  หลวงพ่ออ่อน เป็นพระเกจินักพัฒนา ที่ชาวบางมะฝ่อ และจังหวัดนครสวรรค์ให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธามาก
  ประวัติหลวงพ่ออ่อนที่มีการสืบค้น ทราบว่าท่านเกิดเมื่อวันอังคาร แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2412 ที่บ้านภูเขาทอง อำเภอรอบกรุง (อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน) บิดาและมารดาไม่ปรากฏชื่อ ต่อมาบิดา และมารดา ได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานทำไร่ทำสวน ที่บ้านในอ้อม ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2432
  ท่านได้อุปสมบท ณ วัดทับกฤช โดยมีพระอาจารย์ภู่ วัดทับกฤช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูกัน วัดเกรียงไกร และพระอาจารย์สอน วัดบางมะฝ่อ เป็นพระคู่สวด อุปสมบทแล้วไปจำพรรษาที่วัดพันลาน ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดโคกหม้อ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำพรรษาที่วัดพันลาน 3 พรรษาจึงย้ายมาจำพรรษาที่วัดบางมะฝ่อ อยู่ศึกษาวิชากับพระอาจารย์สอน ๓ พรรษา ก็ย้ายไปจำพรรษาที่วัดทุ่งแก้ว ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ 3 พรรษา จึงได้ย้ายมาศึกษาต่อที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้เพียง 1 พรรษาก็ย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดเกรียงไกร ในพรรษาที่ 11 ท่านกลับมาศึกษาวิปัสสนาธุระต่อที่วัดเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  ต่อมาในพรรษาที่ 12 พระอาจารย์สอน เจ้าอาวาสวัดบางมะฝ่อ ได้มรณภาพลง หลวงพ่ออ่อนจึงได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ซึ่งท่านได้สร้างและพัฒนาวัดบางมะฝ่อ รวมแรงศรัทธาจากชาวบ้าน สร้างอุโบสถ สร้างศาลาการเปรียญ ซ่อมพระวิหาร วางแผนผังรูปวัดไว้อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ท่านยังได้พัฒนาความเจริญทางด้านการศึกษาให้แก่ชุมชนคือ ได้อุปถัมภ์การเปิดโรงเรียนประถมศึกษา และได้เปิดการสอนวิชาปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรม และบาลี ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านได้สอนด้วยตัวท่านเอง และมีลูกศิษย์จากสำนักนี้หลายท่าน ได้รับตำแหน่งสำคัญๆ อีกด้วย
  ในปี พ.ศ. 2470 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ. 2475 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ ‘พระครูนิภาสธรรมคุณ’ หลวงพ่ออ่อนมรณภาพลงเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2481 สิริอายุได้ 69 ปี 49 พรรษา นำมาซึ่งความเศร้าโศกแก่ชาวบางมะฝ่ออย่างยิ่ง ด้วยหลวงพ่ออ่อน ท่านเป็นพระนักพัฒนา เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน เป็นศูนย์รวมแรงศรัทธา ของชาวบ้าน สมดั่งคำขวัญ ประจำตำบลที่ว่า “บ้านบางมะฝ่อ เหล่าก่อคนดี ประเพณีข้าวแช่ กล้วยหอมแน่ใหญ่สุด ละมุดกรอบหวาน ลูกหลานหลวงพ่ออ่อน”
  เหรียญตายของหลวงพพ่ออ่อนรุ่นนี้ ได้รับความนิยมมาช้านาน คนพื้นที่ต่างหวงแหน ด้วยเหรียญรุ่นนี้ ได้รับการอฐิษฐานจิตปลุกเสก จาก ท่านพระครูนิวาศธรรมขันธ์ หรือ หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร พระเกจิขื่อดัง แห่งวัดหนองโพ อ.ตาคลี ในสมัยที่หลวงพ่ออ่อนยังมีชีวิตอยู่ท่านมีความสนิทแน่นแฟ้นกันมาก และหลวงพ่อเดิมท่านได้มาช่วยสร้าง พระอุโบสถที่วัดบางมะฝ่อในช่วงปี พ.ศ.2467-2471 จากประวัติ การสืบค้น จากคนเฒ่าคนแก่ ของชาวบางมะฝ่อ ทราบว่าเหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างด้วยกัน 2 เนื้อ คือ
 1. เนื้อทองแดง จัดสร้างประมาณ 1,000 เหรียญ
 2. เนื้อเงิน จัดสร้าง เพียงหลัก10 เท่านั้น
  เหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มาช้านาน มีเรื่องเล่าที่กล่าวขานถึงประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้ กล่าวคือ ในสมัยก่อน หลังจากที่ผู้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงของหลวงพ่ออ่อนแล้วได้รับแจกเหรียญรุ่นนี้ไป มีชาวบ้านรายหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงวัว อยู่ที่จังหวัดชัยนาท ได้นำวัวออกไปเลี้ยงที่ทุ่งนา ระหว่างเลี้ยงวัวอยู่นั้น มีคู่อริหมายลอบทำร้ายให้ถึงชีวิต ใช้ปืนลูกซองยาวลอบยิงชายเลี้ยงวัว จนถึงกับหงายหลังตกคันนา กระสุนเข้าเป้าทุกเม็ด แต่ชายเลี้ยงวัวกลับไม่เป็นอะไรเลย ข่าวนี้แพร่ออกไป ทำชัยนาทแห่กันเดินทางมาตามหาเหรียญรุ่นนี้ที่นครสวรรค์ เหรียญรุ่นนี้ มีลักษณะรูปทรงคล้ายใบตำลึงตัวผู้ ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ มีอักขระ4 ตัว คือ ทุ สะ นิ มะ หมายถึงหัวใจ อริยสัจสี่ ซึ่งเป็นอักขระที่เกจิยุคเก่า มักนำมาลงในเหรียญ เพื่อสื่อให้ผู้บูชา น้อมรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า
 -ทุ คือ ทุกข์ อยู่ด้าน ขวามือของหลวงพ่อ
 -สะ คือ สมุทัย อยู่ด้านบนศรีษะหลวงพ่อ
 -นิ คือ นิโรธ อยู่ ด้านซ้ายมือของหลวงพ่อ
 -มะ คือ มรรค อยู่ด้านล่างองค์หลวงพ่อ
  ด้านหลัง มีตัวหนังสือเขียนว่า ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูนิภาสธรรมคุณ (หลวงพ่ออ่อน จันฺทโชโต) การสร้างเหรียญในยุคนั้น เหรียญรุ่นนี้เป็นขอบข้างเลื่อย ปัจจุบันพบเจอได้น้อยมาก ท่านใดพบเจอของแท้อย่าปล่อยหลุดมือ ปัจจุบันมีของเก๊เลียนแบบมานาน จะเช่าหาบูชาโปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อน